Bine ai venit, Vizitator
Username: Password: Amintește-mă
 • Pagina
 • 1

SUBIECT: Modele fise de post

Modele fise de post acum 7 ani 2 luni #49

 • dacron
 • dacron's Avatar
 • Deconectat
 • Pui de mentor
 • Posts: 54
Fisa postului este un document deosebit de important atat pentru activitatea de resurse umane, cat si pentru derularea in bune conditii a intregii activitati dintr-o societate. Fisa postului este un document care precizeaza sarcinile si responsabilitatile ce-i revin titularului postului, conditiile de lucru, standardele performanta,serveste drept punct de pornire in intocmirea anunturilor de recrutare,este un instrument de evaluare a performantelor angajatilor .
De aceea , consider oportun , sa fac apel la toti utilizatorii acestui forum, sa ma ajute in editarea cat mai multor modele de fise de post corespunzatoere ocupatiilor prevazute in COR., in speranta ca ,pe aceasta cale , vom reusi sa eliminam dificultatile cu care ne confruntam in momentele in care suntem nevoiti sa redactam o astfel de fisa.
Pentu inceput , un model fisa de post pentu contabil.


FISA POSTULUI
Nr. ................/........................

Denumirea institutiei:

Denumirea postului: CONTABIL

Compartimentul: FINANCIAR - CONTABILITATE

Nivelul postului: EXECUTIE

Cerintele privind ocuparea postului:
Pregatirea de specialitate: STUDII MEDII

Cunostinte operare PC: WINDOWS, MS OFFICE, CIEL, MULTICASH, INERNET EXPLORER, OUTLOOK EXPRESS, alte programe informatice in functie de reglementarile legale

Abilitati, calitati, aptitudini necesare: receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine

Atributii:
1. Efectueaza operatiunile bancare (plati furnizori, ordine de plata bugetare etc) si intocmeste setul de documente pentru platile electronice, licitatii si ridicarile de numerar in lei si valuta;
2. Inscrie in registre operatiunile efectuate (ordine de plata, remiteri bancare, emitere facturi, evidenta incasari);
3. Verifica incasarile, provenienta si distribuirea acestora;
4. Tine legatura cu bancile, clientii si furnizorii interni, in ceea ce priveste atributiile ce-i revin;
5. Preia si verifica seturile de documente din departamentele comerciale, intocmeste deconturile estimative si deconturile pentru deplasarile externe;
6. Intocmeste, contabilizeaza si verifica lunar facturile fiscale emise;
7. Intocmeste lunar declaratiile de impozite, taxe si contributii aferente salariilor;
8. Introduce si verifica in programul de contabilitate inregistrarile documentelor efectuate de catre alte posturi;
9. Intocmeste componente ale soldurilor conturilor si efectueaza reglari pe baza acestora;
10. Supravegheaza intocmirea facturilor de decontare pentru plati in numele clientului;
11. Intocmeste zilnic situatia soldului bancar si a disponibilului propriu al firmei, a cursului valutar;
12. Indosariaza documentele cu care lucreaza si supervizeaza arhivarea lor;
13. Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile, precum si la salvarea datelor informatice;
14. Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica

RELATII DE SERVICIU:
a) ierarhice:
Este subordonat Sefului Serviciului Financiar -Contabilitate si Directorului Economic

b) de colaborare:
-cu personalul din cadrul serviciului
-cu personalul din cadrul departamentelor comerciale, administrativ, resurse umane

COMPETENTA POSTULUI SI
LIMITELE DE ACTIUNE:
a) Raspunde de realizarea calitativa si in termen a lucrarilor;
b) Raspunde de respectarea legalitatii;
c) Raspunde de respectarea normelor legale privind secretul si confidentialitatea datelor si informatiilor;
d) Raspunde de exactitatea datelor furnizate
e) Responsabilitatea realizarii sarcinilor de serviciu este data de atributiile de serviciu cuprinse in fisa postului.

DIRECTOR ,

SEF SERVICIU ,


TITULAR POST,

Primit un exemplar,
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Re: Modele fise de post acum 7 ani 2 luni #68

 • dacron
 • dacron's Avatar
 • Deconectat
 • Pui de mentor
 • Posts: 54
FISA DE POST DIRECTOR ECONOMIC

FISA POSTULUI Nr. ......

Titulatura postului: director economic
Status-ul postului: ¨ vacant
x ocupat:
Titularul postului: se completeaza numele si prenumele persoanei care ocupa postul
Cod C.O.R.: /strong>244106, 1222
Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei
Departamentul:financiar-contabil sau alta titulatura adepartamentului in care este incadrat postul
Titulatura postului imediat superior: se completeaza denumirea postului ierarhic superior acestui post
Limite salariale: limita inferiora si cea superioara pentru acest post
Data intocmirii: se specifica data exacta la care a fost intocmita fisa de post
Intocmita de: se completeaza cu numele persoanei si functia acesteia in cadrul organizatiei

Rezumatul postului:
? organizarea activitatii departamentului financiar-contabil; gestionarea actelor contabile; supervizarea activitatii persoanelor din cadrul departamentului financiar-contabil

Atributii si responsabilitati:
• asigura indeplinirea obligatiilor societatii catre bugetul de stat, unitati bancare, furnizori etc.;
• organizeaza contabilitatea societatii in conformitate cu dispozitiile legale si asigura efectuarea la timp a inregistrarilor;
• asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare, bilanturilor semestriale si anuale, precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari;
• angajeaza societatea prin semnatura alaturi de directorul general in toate operatiile patrimoniale;
• raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin biroului financiar-contabil;
• exercita controlul financiar preventiv;
• stabileste delegarile de atributii pentru activitatea financiar-contabila;
• asigura identificarea la timp a fenomenelor negative, a deficientelor de gestionare a activitatii unitatii si ia masurile cu caracter preventiv pentru asigurarea bunului mers a activitatii economico-financiare;
• organizeaza analiza periodica a utilizarii mijloacelor circulante si propune impreuna cu sefii compartimentelor de resort masuri pentru readucerea in circuitul economic a stocurilor disponibile, precum si pentru prevenirea unor imobilizari de fonduri;
• analizeaza si propune masuri pentru cresterea rentabilitatii;
• organizeaza si controleaza efectuarea inventarierii bunurilor materiale, conform prevederilor legale si raspunde de corecta realizare a acestei activitati;
• informeaza ori de cate ori este nevoie directorul general al societatii asupra tuturor aspectelor din sfera sa de activitate si propune masurile ce se impun;
• dispune intocmirea planului de amortizare si a plafonului de casa, dispune inventarierea mijloacelor fixe, mijloacelor circulante si a altor bunuri materiale sau banesti care intra in patrimoniul societatii.

Relatii la locul de munca:
• de subordonare: director general si/sau titulatura unui alt post superior ierarhic
• de supraordonare: economisti, contabili, casieri (din cadrul
departamentului financiar-contabil) si/sau alte posturi
aflate in subordine directa
• de colaborare/ functionale: se completeaza toate posturile cu care exista astfe de relatii

Program de lucru:
•8 ore/zi, 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei);
• posibilitate de prelungire peste program in situatii exceptionale (se precizeaza si acest aspect daca este cazul si/sau alte aspecte care fac referire la programul de lucru).

Conditii de munca:
• obisnuite;
• munca de birou;
• atat munca individuala, cat si munca in echipa;
deplasari pe distante scurte sau medii (obtinerea de avize, aprobari) – daca este cazul.

Unelte, instrumente, echipament de lucru:
• instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scaner, xerox, fax, etc.).

Posibilitati de promovare:
• in sfera de activitate actuala, nu exista;
• transferul in cadrul unui alt departament sau pe o alta pozitie ierarhica superioara sunt conditionate de nevoile organizatiei si de achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate.

Cerinte pentru exercitare:
1. Cerinte medicale:
1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2. acuitate auditiva normala;
1.3. vorbire normala.
2. Cerinte psihologice:
2.1. inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatata, judecata rapida, capacitate de deductie logica);
2.2. usurinta in exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi in public;
2.3. asumarea responsabilitatilor;
2.4. rezistenta la sarcini repetitive;
2.5. capacitate de relationare interumana;
2.6. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
2.7. echilibru emotional.
3. Activitati fizice:
3.1. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate;
3.2. vorbire;
3.3. ascultare;
3.4. diferentiere a culorilor;
3.5. folosire a mainilor;
3.6. folosire a degetelor;
3.7. comutare si concentrare a privirii.
4. Educatie si pregatire profesionala:
4.1. studii superioare de profil economic;
4.2. cunostinte de operare pe calculator;
4.3. cunoasterea a cel putin o limba straina.
La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte.

5. Deprinderi transferabile:
5.1. acordare si transmitere de informatii;
5.2. asigurare de consultanta in domeniul financiar-contabil;
5.3. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
5.4. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
5.5. pregatire de materiale si rapoarte.

Indicatori de performanta:
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Re: Modele fise de post acum 7 ani 2 luni #69

 • dacron
 • dacron's Avatar
 • Deconectat
 • Pui de mentor
 • Posts: 54
FISA DE POST MANAGER GENERAL

FISA POSTULUI Nr. ........

Titulatura postului: general manager
Status-ul postului: • vacant
? ocupat:
Titularul postului: se completeaza numele si prenumele persoanei care ocupa postul
Cod C.O.R. 121011
Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei
Departamentul:se completeaza denumirea departamentului in care este incadrat postul
Titulatura postului imediat superior: se completeaza denumirea postului ierarhic
superior acestui post (de ex: administrator
societate, etc.)
Limite salariale: limita inferiora si cea superioara pentru acest post
Data intocmirii: se specifica data exacta la care a fost intocmita fisa de post
Intocmita de: se completeaza cu numele persoanei si functia acesteia in
cadrul organizatiei

Rezumatul postului:
? definirea si formularea politicii economico-sociale a organizatiei; reprezentarea organizatiei in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice; planificarea, organizarea si controlul activitatii organizatiei la nivel inalt; luarea deciziilor finale cu privire la modul de apreciere a rezultatelor calitativ superioare si de penalizare a erorilor factorului uman.

Atributii si responsabilitati:
a) aspectul conceptual al activitatii:
• corelarea obiectivelor stabilite la nivel macroeconomic cu cele specifice organizatiei;
• comunicarea obiectivelor generale, specifice si operationale ale organizatiei catre/intre personalul de conducere, cu mentiunea ca acestia sa transfere la nivele ierarhice inferioare aceste informatii;
• elaborarea si/sau avizarea planificarilor de investitii financiare si/sau tehnologice si/sau de resurse umane;
• intocmirea planurilor manageriale anuale si semestriale pe baza analizelor efectuate;
• identificarea si mobilizarea resurselor materiale si umane din organizatie, in vederea realizarii obiectivelor propuse;
• organizarea departamentelor si a echipelor de proiect in functie de necesitatile organizatiei si de activitatile planificate;
• asigurarea coordonarii intre diferitele departamente din cadrul organizatiei;
• asigurarea cadrului institutional pentru participarea personalului la procesul decizional prin reprezentantii ierarhici (sefi de departamente) si liderii de opinie;
• elaborarea proiectului de buget si a proiectului de achizitii tehnologice in vederea satisfacerii dezideratelor de rentabilitate si competitivitate pe piata ale organizatiei;
• identificarea oportunitatilor de investitie si obtinere de profit;
• intocmirea si/sau avizarea documentatiei pentru investitii;
• reprezinta organizatia in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice in conformitate cu imputernicirea acordata de A.G.A.;
• incheie actele juridice in numele si pe seama organizatiei, conform imputernicirii acordate de catre A.G.A.;
• colaborarea cu autoritatile locale, regionale si nationale in vederea indeplinirii obiectivelor macroeconomice si cele organizationale;
• reprezentarea intereselor organizatiei atat in timpul programului de lucru cat si in afara lui;
• incheierea de contracte cu agenti economici, organizatii non-guvernamentale si alte organizatii privind prestari reciproce de servicii;

b) aspectul actional al activitatii:
• organizarea procesului de cercetare-proiectare, de productie, de autofinantare si de promovare (organizarea activitatii departamentelor, numirea directorilor de departamente sau a sefilor de birouri, stabilirea planului anual de actiune al acestora);
• negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca;
• gestionarea si gospodarirea patrimoniului organizatiei in interesul acesteia;
• urmarirea indeplinirii conditiilor igienico-sanitare, de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor si de protectie a mediului, prevazute de reglementarile si normele legislative in vigoare;
• preocuparea pentru conservarea si dezvoltarea bazei materiale a organizatiei;
• supervizarea aplicarii corecte a codului muncii si a reglementarilor legislative privind operatiunile financiar-contabile (apelarea la serviciile de consultanta si consiliere ale consultantului juridic si ale directorului economic);
• efectuarea de investigatii periodice cu privire la calitatea muncii prestate in cadrul organizatiei (avizarea evaluarilor individuale anuale);
• controlul si supervizarea activitatii departamentelor de cercetare-proiectare, de productie, de marketing, financiar-contabil, administrativ, resurse umane si/sau a altor departamente din cadrul organizatiei;
• fundamentarea activitatii decizionale cu privire la orice aspect din cadrul organizatiei pe o baza informationala cat mai solida si mai acurata si pe analiza obiectiva a acesteia;
• respectarea reglementarilor si normelor legale in vigoare in cadrul activitatii decizionale cu privire la organizatie;
• urmarirea aplicarii acurate a deciziilor luate si evaluarea efectelor acesteia;
• asumarea responsabilitatii pentru deciziile eronate sau nefondate, prin suportarea, dupa caz, a unor penalitati banesti;
• asigurarea implicarii in activitatea organizationala a propriei persoane, cat si a personalului din subordine prin crearea unui cadru propice dezvoltarii personale si a unui climat stimulativ al performantelor.

c) aspectul evaluativ al activitatii:
• stabilirea si comunicarea criteriilor de evaluare a muncii personalului organizatiei;
• valorificarea observatiilor si a concluziilor cu privire la diversele segmente ale activitatii organizatiei si aplicarea controlului ameliorativ al autoritatii aferente functiei ocupate;
• depistarea laturilor vulnerabile ale activitatii organizatiei si utilizarea informatiilor din analize penru ameliorarea sau eliminarea lor;
• aplicarea unui sistem de apreciere si penalizare a muncii in concordanta cu obiectivele organizationale;
• avizarea primelor, bonificatiilor sau promovarilor doar pe considerente de merit profesional;
• acordarea de feedback tuturor celor vizati de activitatea decizionala, atat personalului din cadrul organizatiei, cat si persoanelor din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi economice.

Clauza de confidentialitate:
• general manager-ul se angajeza sa nu discute cu persoane din afara organizatiei sau cu persoane din cadrul organizatiei care nu sunt implicate in executarea sarcinilor de serviciu informatiile confidentiale referitoare la situatia organizatiei in a caror posesie intra;
• sunt confidentiale urmatoarele informatii: situatia financiara a organizatiei, dezbaterile din cadrul consiliilor de administratie, structura si continutul bancii de date, rezultatele activitatii de cercetare-proiectare si/sau alte aspecte de maxima importanta din cadrul firmei;
• general manager-ul se obliga sa respecte confidentialitatea informatiilor mai sus mentionate pe toata durata contractului individual de munca incheiat intre persoana sa si organizatie si pe o perioada de ....luni/ani de la incheierea acestui contract.

Relatii la locul de munca:
• de subordonare: administrator societate comerciala sau alta varianta
• de supraordonare: director tehnic, director de cercetare, director economic,
manager resurse umane, sef birou administrativ, etc.
si/sau alte posturi subordonate
• de colaborare/ functionale: personalul de la orice nivel ierarhic care are
nevoie de consultanta sau supervizare; persoane fizice sau juridice din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi economice, juridice sau alte forme de colaborare

Program de lucru:
• 8 ore/zi, 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei);
• posibilitate de prelungire peste program in situatii exceptional (incheieri de contracte, primirea de delegatii); (se precizeaza si acest aspect daca este cazul si/sau alte aspecte care fac referire la programul de lucru).

Conditii de munca:
• mediu relativ stresant;
• atat munca de birou, cat si munca de teren;
• atat munca individuala, cat si munca in echipa;
• deplasari pe distante scurte, medii sau lungi (semnari de contracte, inspectii). – daca este cazul

Unelte, instrumente, echipament de lucru:
• instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scaner, xerox, fax, etc.).

Posibilitati de promovare:
• in sfera de activitate actuala nu exista;
• transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de nevoile organizatiei (se completeaza doar daca acesta varianta ar putea fi posibila).

Cerinte pentru exercitare:
1. Cerinte medicale:
1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2. acuitate auditiva normala;
1.3. vorbire normala.
2. Cerinte psihologice:
2.1. inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatata, judecata rapida, capacitate de deductie logica);
2.2. usurinta in exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi in public;
2.3. creativitate;
2.4. spirit antreprenorial;
2.5. asumarea responsabilitatilor;
2.6. capacitate de relationare interumana;
2.7. adaptabilitate la sarcini de lucru schimbatoare, la situatii de criza;
2.8. echilibru emotional;
2.9. empatie si receptivitate fata de problemele socio-umane;
2.10. asumarea responsabilitatilor;
2.11. tip de personalitate: I.S.I – Investigativ, social, intreprinzator (clasificarea Holland).
3. Activitati fizice:
3.1. vorbire;
3.2. ascultare;
3.3. diferentiere a culorilor;
3.4. folosire a mainilor;
3.5. folosire a degetelor;
3.6. comutare si concentrare a privirii.
4. Educatie si pregatire profesionala:
4.1. studii superioare;
4.2. cursuri de management;
4.3. cunostinte in domeniul economic;
4.4. cunostinte in domeniul juridic;
4.5. cunostinte de operare pe calculator;
4.6. cunoasterea a cel putin o limba straina de circulatie internationala.
La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte.

5. Deprinderi transferabile:
5.1. acordare si transmitere de informatii;
5.2. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
5.3. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
5.4. pregatire de materiale si rapoarte;
5.5. deprinderea de a lucra in echipa;
5.6. deprinderi de cercetare si investigare.

Indicatori de performanta:
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Re: Modele fise de post acum 7 ani 2 luni #70

 • dacron
 • dacron's Avatar
 • Deconectat
 • Pui de mentor
 • Posts: 54
FISA DE POST MARKETING MANAGER

FISA POSTULUI Nr. .......

Titulatura postului: marketing manager
Status-ul postului: x vacant
¨ ocupat
Titularul postului: se completeaza numele si prenumele persoanei care ocupa
postul
Cod C.O.R.: 244104
Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei
Departamentul: se completeaza denumirea departamentului in care este
incadrat postul
Titulatura postului imediat superior: se completeaza denumirea postului ierarhic
superior acestui post
Limite salariale: limita inferiora si cea superioara pentru acest post
Data intocmirii: se specifica data exacta la care a fost intocmita fisa de post
Intocmita de: se completeaza cu numele persoanei si functia acesteia in cadrul organizatiei

Rezumatul postului:
? promovarea imaginii organizatiei; studiul pietei si al concurentei; atragerea de noi segmente de piata si semnarea de contracte comerciale.

Atributii si responsabilitati:
• informarea clientilor si a potentialilor clienti despre activitatea organizatiei, direct sau prin intermediul mass-mediei (stiri, comunicate, interviuri);
• analiza concurentei si identificarea punctelor tari si a punctelor slabe ale produselor acestora;
• efectuarea studiilor de piata in vederea identificarii modului de structurare a pietei: clienti actuali, clienti potentiali;
• analiza preturilor practicate pe piata si realizarea de propuneri fundamentate de modificare a preturilor practicate de organizatie;
• intocmirea planului de publicitate al organizatiei (medii de difuzare, temporizare, obiective);
• analiza ofertelor publicitare si identificarea celor mai avantajoase forme de promovare (atat din perspectiva impactului asupra pietei, cat si din perspectiva preturilor);
• proiectarea materialelor publicitare (anunturi, pliante, oferte etc.);
• colaborarea nemijlocita cu agentiile de publicitate si cu mass-media;
• analiza produselor si serviciilor existente ale organizatiei, in vederea propunerilor constructive pentru ridicarea calitatii acestora si pentru diversificarea lor;
• propunerea, crearea si implementarea de produse noi, in acord cu cererea de pe piata;
• intocmirea de rapoarte lunare, trimestriale, semestriale sau anuale despe produsele organizatiei, despre impactul acestora pe piata, insotite de sugestiile si propunerile de sporire a cotei de piata;
• documentarea continua despre produsele oferite de concurenta si despre modul in care pot fi extinse si optimizate serviciile si produsele organizatiei;
• proiectarea de startegii de atragere a unor noi segmente de piata;
• negocierea contractelor de lansare a noilor produse;
• proiectarea de chestionare pentru studiul pietei, efectuarea culegerii de date si a prelucrarii statistice consecutive aplicarii lor, redactarea raportului de studiu al pietei;
• intocmirea de rapoarte cu privire la evolutiile macroeconomice, prognoze si implicatiile lor asupra politicii organizationale referitoare la resursele materiale si umane;
• gestionarea datelor statistice (numar de clienti, numar de contracte, evaluarea produselor) si efectuarea de rapoarte lunare, trimestriale, semestriale sau anuale asupra acestor sfere de interes.

Relatii la locul de munca:
• de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic imediat superior
• de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor subordonate
(daca acestea exista)
• de colaborare/ functionale: director tehnic, director de cercetare,
director economic (daca exista, se pot adauga si alte relatii de colaborare/functionale pentru acest post).

Program de lucru:
• flexibil, nenormat in ore de munca/zi, ci in numar de proiecte indeplinite si in cuantum de obiective indeplinite
sau
• 8 ore/zi, 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei);
• posibilitate de prelungire peste program in situatii exceptionale (se precizeaza si acest aspect daca este cazul si/sau alte aspecte care fac referire la programul de lucru).

Conditii de munca:
• mediu de lucru stresant;
• atat munca de birou, cat si munca de teren;
• atat munca individuala, cat si munca in echipa;
• deplasari pe distante scurte, medii sau lungi (studii de piata, semnari de contracte, lansari de produse, etc.).

Unelte, instrumente, echipament de lucru:
• instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, xerox, fax, etc.);
• echipament si materiale de prezentare (retroproiector, videoproiector, laptop).

Posibilitati de promovare:
• in sfera de activitate actuala (se precizeaza daca exista sau nu posibilitati de promovare);
• transferul pe un post ierarhic superior este conditionat de nevoile organizatiei si de achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate;
• transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de nevoile organizatiei (se completeaza doar daca acesta varianta ar putea fi posibila).

Cerinte pentru exercitare:
1. Cerinte medicale:
1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2. acuitate auditiva normala;
1.3. vorbire normala.
2. Cerinte psihologice:
2.1. inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatata, judecata rapida, capacitate de deductie logica);
2.2. usurinta in exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi in public;
2.3. creativitate;
2.4. asumarea responsabilitatilor;
2.5. rezistenta la sarcini repetitive;
2.6. capacitate de relationare interumana, capacitatea de adaptare la diverse medii culturale;
2.7. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
2.8. echilibru emotional;
2.9. abilitati de vanzari si abilitatea de a se face placut (aspectul fizic placut constituie un avantaj).
3. Activitati fizice:
3.1. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate;
3.2. vorbire;
3.3. ascultare;
3.4. diferentiere a culorilor;
3.5. folosire a mainilor;
3.6. folosire a degetelor;
3.7. comutare si concentrare a privirii.
4. Educatie si pregatire profesionala:
4.1. studii superioare de profil economic (de preferat sectia de marketing);
4.2. cunostinte bune de operare pe calculator;
4.3. cunostinte din domeniul comportamentului consumatorului;
4.4. cunoasterea a cel putin doua limbi straine de circulatie internationala.
La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte.

5. Deprinderi transferabile:
5.1. acordare si transmitere de informatii;
5.2. asigurare de consultanta in domeniul marketingului;
5.3. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
5.4. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
5.5. pregatire de materiale si rapoarte;
5.6. deprinderea de a lucra in echipa;
5.7. deprinderi de cercetare si investigare.

Indicatori de performanta:
? cresterea cotei de piata a organizatiei;
? cresterea numarului de contracte incheiate cu terti/ volumului de vanzari;
? cresterea veniturilor/ profiturilor organizatiei;
? cresterea numarului de persoane care se intereseaza de serviciile si produsele organizatiei.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Re: Modele fise de post acum 7 ani 2 luni #71

 • dacron
 • dacron's Avatar
 • Deconectat
 • Pui de mentor
 • Posts: 54
FISA DE POST MANAGER RESURSE UMANE

FISA POSTULUI Nr. ......

Titulatura postului: manager resurse umane
Status-ul postului: • vacant
? ocupat:
Titularul postului: se completeaza numele si prenumele persoanei care ocupa
postul
Cod C.O.R.: 244501
Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei
Departamentul: se completeaza denumirea departamentului in care este
incadrat postul
Titulatura postului imediat superior: se completeaza denumirea postului ierarhic
superior acestui post
Limite salariale: limita inferiora si cea superioara pentru acest post
Data intocmirii: se specifica data exacta la care a fost intocmita fisa de post
Intocmita de: se completeaza cu numele persoanei si functia acesteia in cadrul organizatiei

Rezumatul postului: efectueaza cercetari asupra proceselor mentale, studiaza comportamente umane individuale si colective si aplica cunostintele dobandite la promovarea adaptarii fiintelor umane pe plan profesional, social, testeaza si determina caracteristicile mentale, acorda consultanta, analizeaza influenta ereditatii si factorilor sociali si profesionali asupra mentalitatii si comportamentului indivizilor.

Atributii si responsabilitati:
• Efectueaza examinari in scop de selectie pentru diferite locuri de munca;
• Efectueaza recrutarea de personal pentru angajarea pe diferite posturi in cadrul organizatiei ;
• Efectueaza evaluarea periodica a angajatilor la intervale de timp stabilite de comun acord cu conducerea organizatiei ;
• Depisteaza, in urma evaluarilor, nevoile de instruire ale angajatilor si urmareste implementarea unor metode pentru o mai buna desfasurarea a activitatii in firma ;
• Efectuaeza diferite cursuri de perfectionare pentru posturile/personale care necesita aceasta pregatire ;
• Stabileste targetele individuale si/sau de grup pentru angajatii firmei si colaboreaza cu conducerea in vederea urmaririi realizarii indicatorilor de performanta ;
• Realizeaza fise de post sau actualizeaza fisele de post existente ;
• Realizeaza regulamentul de ordine interioara si diferitele reglementari functionale si urmareste ca fiecare angajat sa ia la cunostinta intocmai continutul acestor documente ;
• Reface organigrama firmei ori de cate ori acest aspect se impune (daca se creaza posturi care nu sunt prevazute in organigrama prezenta, etc.) ;
• Discuta periodic cu seful departamentului de P.M. si P.S.I. pentru depistarea si punerea in tema cu toate riscurile pe care li implica anumite posturi si colaboreaza in acest sens cu psihologul contractat de firma pentru realizarea testarii psihologice obligatorii pe protectia muncii ;
• Corecteaza si interpreteza rezultatele la probele psihologice;
• Utilizeaza diferite aparate si instrumente de psihodiagnostic;
• Isi insuseste informatii din domeniile socio-umane, ca si de natura organizatorica, financiara, tehnica, de securitate a muncii si/sau a procesului de productie;
• Sfatuieste si indruma subiectii in problemele lor personale;
• Pastreaza, apara, corecteaza sau restabileste sanatatea personalitatii umane;
• Optimizeaza eficienta sociala si reda dispozitia de lucru a oamenilor cu care vine in contact;
• Efectueaza un program de consiliere psihologica ;
• Colaboreaza cu personalul din conducere pentru buna desfasurare a activitatii persoanei juridice;
• Colaboreaza cu personalul medical (si nu numai) in cazul accidentelor de munca si in cazul examenelor medicale obligatorii de medicina muncii;
• Colaboreaza cu personalul departamentului de marketing si relatii cu publicul pentru crearea imaginii persoanei juridice;
• Colaboreaza cu personalul din cadrul altor persoane juridice pentru bunul mers al activitatilor contractate;
• Raspunde de calitatea si precizia evaluarilor psihologice;
• Raspunde de dezvoltarea si amenajarea biroului de resurse umane;
• Raspunde de aplicarea si reinnoirea bateriilor de teste si formelor de interviu realizate;
• Raspunde de modul de realizare a consilierii si orientarii profesionale.

Clauza de confidentialitate:
• directorul de resurse umane se angajeza sa nu discute cu persoane din afara organizatiei sau cu persoane din cadrul organizatiei care nu sunt implicate in executarea sarcinilor de serviciu informatiile confidentiale referitoare la situatia organizatiei in a caror posesie intra;
• sunt confidentiale urmatoarele informatii: rezultatele de la evaluarile psihologice, indicatorii de performanta stabiliti pentru fiecare angajat;
• directorul de resurse umane se obliga sa respectate confidentialitatea informatiilor mai sus mentionate pe toata durata contractului individual de munca incheiat intre persoana sa si organizatie si pe o perioada de ..... luni/ani de la incheierea acestui contract.

Relatii la locul de munca:
• de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic imediat superior
• de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor subordonate
(daca acestea exista)
• de colaborare/ functionale: personalul de la orice nivel ierarhic care are
nevoie de consultanta sau supervizare; persoane fizice sau juridice din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi economice, juridice sau alte forme de colaborare ( daca exista, se pot adauga si alte relatii de colaborare/functionale pentru acest post).

Program de lucru:
• 8 ore/zi, 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei);
• posibilitate de prelungire peste program in situatii exceptionale (se precizeaza si acest aspect daca este cazul si/sau alte aspecte care fac referire la programul de lucru).

Conditii de munca:
• mediu relativ stresant;
• atat munca de birou, cat si munca de teren;
• atat munca individuala, cat si munca in echipa;
• deplasari pe distante scurte, medii sau lungi ( realizarea de evaluari psihologice, discutii cu personalul, etc. de la punctele de lucru ale organizatiei ) – daca este cazul

Unelte, instrumente, echipament de lucru:
• instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scaner, xerox, fax, etc.);

? aparate de testare psihologica, de masurare senzoriala a reactiilor fiziologice;
? instrumente de testare tip creion-hartie, care pot fi aplicate individual sau in grup;
? teste de aptitudini;
? teste de personalitate;
? diferite chestionare.

Posibilitati de promovare:
• in sfera de activitate actuala (se precizeaza daca exista sau nu posibilitati de promovare);
• in sfera altor activitati din cadrul organizatiei, in cadrul altui departament (se precizeaza daca exista sau nu astfel de posibilitati si daca exista, care sunt conditiile de exercitare);
• transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de nevoile organizatiei (se completeaza doar daca acesta varianta ar putea fi posibila).

Cerinte pentru exercitare:
1. Cerinte medicale:
1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2. acuitate auditiva normala;
1.3. vorbire normala.
2. Cerinte psihice:
2.1. inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatata, judecata rapida, capacitate de deductie logica);
2.2. usurinta in exprimarea ideilor si sentimentelor (creativitate);
2.3. empatie si receptivitate fata de problemele socio-umane;
2.4. interes stiintific pentru problemele umane;
2.5. devotiune si daruire umanitara;
2.6. asumarea responsabilitatilor;
2.7. rezistenta la sarcini repetitive;
2.8. capacitate deosebita de relationare interumana;
2.9. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
2.10. echilibru emotional;
2.11. tip de personalitate: I.S.I – Investigativ, social, intreprinzator (clasificarea Holland).
3. Activitati fizice:
3.1. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate;
3.2. vorbire;
3.3. ascultare; diferentiere a culorilor;
3.4. folosire a mainilor;
3.5. folosire a degetelor;
3.6. vedere normala de aproape;
3.7. comutare si concentrare a privirii.
4. Cerinte de educatie si pregatire profesionala:
4.1. studii superioare de profil psihologic;
4.2. cunostinte PC;
4.3. cunostinte medii de limbi straine.
La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte.

5.Deprinderi transferabile:
5.1. acordare si transmitere de informatii;
5.2. asigurare de servicii;
5.3. deprinderi de a lucra in grup;
5.4. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
5.5. deprinderi de cercetare si investigare;
5.6. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
5.7. operare cu masini si echipamente;
5.8. folosire a instrumentelor si echipamentelor de testare;
5.9 acordare de consultanta si consiliere;
5.10. pregatire de materiale si rapoarte.

SALARIZARE: salarizarea este in conformitate cu normele interne ale firmei.

Indicatori de performanta:
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Re: Modele fise de post acum 7 ani 1 lună #97

 • dacron
 • dacron's Avatar
 • Deconectat
 • Pui de mentor
 • Posts: 54
FISA POSTULUI – VANZATOR (Societate comerciala )I. Denumirea postului: Lucrator comercial - Vanzator
Pozitia in COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania): 522006
Obiectivul specific al muncii:
incaseaza bani si bonuri de masa
pune la dispozitia clientilor produsele comerciale
mentine igiena locului de munca
aranjeaza produsele expuse
Rezumatul postului:
Vanzarea de produse comerciale.

II. Integrarea in structura organizatorica a organizatiei
Pozitia postului in cadrul structurii organizatiei
A.Postul imediat superior : Director contabil
Postul imediat inferior : Nu este cazul
B.Subordonari:
Are in subordine: Nu este cazul
Este inlocuit de: Alta persoana care detine acelasi post sau de directorul pe vanzari
Inlocuieste pe: Alta persoana care detine acelasi post
Relatii:
A.Ierarhice: Director general, Directorul pe vanzari, directorul contabil
B.Functionale: Directorul pe vanzari, directorul contabil, expertul contabil, agenti comerciali, functionari publici, personalul bancar si al firmelor de asigurari
C.De reprezentare: Clientii societatii comerciale si potentialii clienti

III.Conditiile materiale ale muncii:
Calculator (PC)
Calculatoare
Imprimante
Formulare: facturi, chitante, liste de plati, liste de comenzi, bonuri fiscale, ordine de plata, etc
Combina frigorifica
Ustensile de curatat
Substante chimice pentru curatat
Casa de marcat
Alarma de siguranta a incintei
Aparat de aer conditionat

IV. Atributiile si sarcinile postului de munca
1.Vanzarea produselor comerciale
-introduce in baza de date produsele pe care le-a comandat clientul
-aduce clientului din magazie sau de pe rafturi produsele pe care acesta le-a comandat
-verifica produsele (cantitativ si calitativ) date clientului
-probeaza calitatea marfurilor si modul de functionare a aparaturii expuse spre vanzare
-incaseaza banii sau/si bonurile de masa
-verifica banii sau/si bonurile de masa incasati de la client
-depoziteaza banii sau/si bonurile de masa in locurile speciale create pentru asta
2.Realizarea evidentei banilor
-numara banii incasati
-realizeaza monetarului banilor incasati
-verifica daca sunt sau nu banii care ar trebui sa fie in casa dupa fiecare zi de lucru
- numara bonurile de masa
-preda banii si/sau bonurile de masa directorului general sau directorului pe vanzari
3.Mentinerea igienei spatiunlui de lucru si pe cea proprie
-curata si spala podelele dimineata inainte de deschiderea magazinului, seara dupa inchidere si de fiecare data cand este nevoie pe parcursul zilei de lucru
-sterge praful de pe aparatura de lucru, rafturi, tejghea si produse de fiecare data cand este nevoie
-sa fie imbracat(a) in uniforma in orele de program (uniforma furnizata de angajator - halat si sapca)
-sa duca gunoiul de fiecare data cand este nevoie
-sa colecteze cartoanele ramase de la produsele vandute
-sa stranga ambalajele ramase de la produse si alte resturi in vederea aruncarii lor
-sa mentina produsele expuse si depozitate curate, neprafuite
-sa respecte normele vanzarii, depozitarii, expunerii de produse alimentare, normele manuirii de produse chimice
-sa anunte persoanele din conducere privind orice neregula gasita in legatura cu produsele
4.Aranjarea, ordonarea si expunerea produselor comerciale
-verifica stocul de produse expuse pentru a determina nivelul lor
-depoziteaza si pastreaza produsele conform specificatiilor fabricantului sau procedurilor standard
-intocmeste necesarul de produse pentru refacerea stocului de marfa expusa aduce marfa pentru a completa stocul de marfa expusa
-aranjeaza marfa pe rafturile de expunere
-scrie preturile produselor
-afiseaza sau ataseaza preturile produselor conform legilor in vigoare
-aranjeaza produsele in magazie respectand normele in vigoare
5.Primirea de marfa
-verifica daca exista comanda pentru produsele primite, care sunt acestea si in ce cantitate au fost comandate
-ajuta la descarcarea masinii care aduce produsele
-verifica calitativ si cantitativ produsele primite
-depoziteaza produsele pe rafturile de expunere sau in magazie
-realizeaza receptia pe marfa primita
6.Efectuarea de plati in conformitate cu listele de plati
7.Comandarea de produse comerciale in conformitate cu listele de comenziV. Pregatirea necesara postului de munca
De baza: Studii liceale si/sau post-liceale
De specialitate: cursuri de vanzatoare
Cursuri speciale: de legislatie a muncii, de calculator, economice si financiare, limbi straine

VI. Experienta (natura/durata)
Postul de lucrator comercial poate fi ocupat de orice persoana care manifesta interes si care are aptitudini pentru aceasta profesie.
Dupa 1-2 ani de experienta in domeniul vanzarilor se pot obtine performante superioare.

VII. Acomodarea cu cerintele postului de munca
1.Pentru o persoana debutanta in profesie, acomodarea cu postul se realizeaza in 6 luni
2.Pentru o persoana experimentata, acomodarea cu postul se realizeaza in 3 luni.

VIII. Competentele postului de munca
Cunostinte si deprinderi:
1.Cunoasterea unui editor de text pe calculator
2.Operarea cu o baza de date (FOX, Excel)
3.Cunoasterea unei limbi straine de circulatie
4.Cunoasterea pietei de produse
5.Cunoasterea mediului economic
6.Cunostinte din domeniul comportamentului consumatorului
Calitati aptitudinale, de personalitate, educationale si exigente familiale:
1.Calitati fizice:
Sanatate buna. Sunt contraindicate bolile cronice care ar impiedica activitatea fizica intensa sau defectele fizice care conduc la ingreunarea comunicarii cu clientii
Conditie fizica buna, rezistenta la efort
Prezentare placuta, carismatica
Exprimare clara, cursiva, literara. Sunt contraindicate defectele de vorbire
Nu exista restrictii de varsta pentru persoanele cu experienta, dar este de preferat ca angajarile debutantilor sa fie limitate ca varsta la 18 de ani.
- Nu sunt restrictii legate de sex
2.Cerinte educationale:
Studii liceale
Este apreciata si alta experienta decat cea mentionata mai sus
Sunt apreciate cunostintele generale si de specialitate.
3.Aptitudini intelectuale generale:
- Este de dorit si esential un nivel de dezvoltare intelectuala generala, medie si peste medie.
4.Aptitudini speciale:
- Facilitati de exprimare scrisa si orala
- Capacitatea de redactare in scris a rapoartelor de gestiune
Gandire practica
Capacitate de integrare sociala mare, sociabilitate
Calitati artistice, utile in expunerea de produse si atragerea clientilor
Capacitate de memorare buna; usurinta de a retine detalii
Sensibilitate la probleme
Aptitudini numerice
Rationament deductiv
Capacitatea de ordonare a informatiei
Flexibilitate de cuprindere
O buna orientare in spatiu
5. Interese:
Interese practice in domeniul artistic
Interese practice care vizeaza sfera cunoasterii mecanismelor sociale
6. Dispozitii:
Placerea de a interactiona cu altii
Capacitatea de a influenta alte persoane
Placerea de a munci intr-un ritm alert
Personalitate extravertita, axata pe relatii sociale, cu inteligenta sociala, responsabila, cu intuitie psihologica, neinfluentabil
7. Motivatia
Dornic de a da un randament cat mai bun
Dornic de a avansa
8. Situatia familiala
Viata de familie echilibrata
Mobilitate acceptabila de acasa la servici

IX. Responsabilitatile postului de munca
1. In raport cu alte persoane:
Onestitate si confidenta vizavi de persoanele din interior si exterior cu care este in contact
Confidentialitate privind politica interna a firmei
Cooperarea cu ceilalti angajati
Rezolvarea prompta a plangerilor venite din partea clientilor
2. In raport cu aparatura pe care o utilizeaza:
Mentinerea la standardele unei bune functionari a aparaturii folosite
Utilizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare, fara abuzuri
Anuntarea oricarei defectiuni directorului general
3. In raport cu produsele muncii:
Constiinciozitate vizavi de sarcinile pe care le are de indeplinit
4. In raport cu securitatea muncii
Vegheaza la respectarea normelor de tehnica securitatii muncii
Se achita la timp de toate responsabilitatile ce-i revin
5. Privind precizia si punctualitatea
Acceptarea unui program de lucru extins atunci cand este nevoie
Realizarea in timp util a sarcinilor pe care le are
6. In raport cu metode/programe
Preocuparea continua de autoperfectionare prin studiu individual si participarea la cursuri
Orice neintelegere a procedurilor de lucru trebuie semnalata directorului general

7. Privind relatiile cu altii/comunicarea
Mentine relatii colegiale si coopereaza cu colegii
Este politicos in relatiile cu clientii, dand dovada de maniere si de o amabilitate echilibrata
Este prompt in raspunsurile pe care trebuie sa le dea clientilor
Mentine relatii corecte cu firmele/ companiile cu care lucreaza
Contribuie la mentinerea unei atmosfere de lucru placute

X. Conditiile postului de munca
1.Natura muncii: in general se lucreaza in grup
3. Deplasari: foarte rar
4. Incidente critice: -pericol de jaf, spargere, furt; defectarea retelei de calculatoare, de gestiune; control financiar; control de igiena si sanatate; controlul companiilor colaboratoare pentru urmarirea expunerii unor anumite produse.
5. Solicitare fizica intensa

XI. Salarizare
Salarizarea se realizeaza in conformitate cu normele interne ale societatii comerciale
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Re: Modele fise de post acum 7 ani 1 lună #98

 • dacron
 • dacron's Avatar
 • Deconectat
 • Pui de mentor
 • Posts: 54
Fisa postului Economist

DENUMIREA POSTULUI: ECONOMIST
RELA?II IERARHICE: se subordoneaz? Managerului Financiar
RELA?II DE COLABORARE: Cu personalul de execu?ie al firmei
RELA?II DE REPREZENTARE: reprezint? firma fa?? de persoanele/institu?iile cu care intr? în contact în interes de serviciu.


ACTIVIT??I PRINCIPALE:
1.ASIGUR? PROCESAREA ?I CONTROLUL VIRAMENTELOR INTERNA?IONALE
2.ASIGUR? PROCESAREA VIRAMENTELOR INTERNE ÎN RELA?IA CU TER?II, BUGETUL DE STAT ?I TREZORERIA STATULUI

ATRIBU?II PRINCIPALE (?i sarcini aferente):
1.Asigur? procesarea ?i controlul viramentelor interna?ionale prin electronic banking
Actualizeaz? ?i verific? zilnic soldurile în lei ?i în valut? prin electronic banking
Preia zilnic cursurile valutare ?i le transmite c?tre departamentele firmei
Liciteaz? cump?rarea de valut? ?i negociaz? cursul de schimb
Efectueaz? pl??ile externe prin electronic banking conform termenelor indicate de superiorul ierarhic
Justific? pl??ile externe la banc?
Întocme?te pentru conducerea firmei situa?ii privind evolu?ia cursului valutar
Întocme?te rapoarte zilnice privind nivelul lichidit??ilor disponibile
2.Asigur? procesarea viramentelor interne în rela?ia cu ter?ii ?i bugetul statului
Efectueaz? pl??ile c?tre furnizorii interni prin electronic banking
Preg?te?te documenta?ia necesar? pentru ob?inerea de scrisori de garan?ie bancar?
Preg?te?te documenta?ia pentru deschiderea de conturi bancare
Efectueaz? pl??ile c?tre bugetul de stat pentru impozitele ?i taxele societ??ii
RESPONSABILIT??ILE POSTULUI:
Legat de activit??ile specifice, r?spunde de:
Întocmirea corect? ?i la timp a pl??ilor
Aplicarea ?i respectarea regulamentului bancar privind pl??ile în valut?
Urm?rirea ?i justificarea la termenele legale a pl??ilor în avans
Calitatea raport?rilor ?i a inform?rilor efectuate ?i înscrierea lor în termenele stabilite
Legat de disciplina muncii, r?spunde de:
Îmbun?t??irea permanent? a preg?tirii sale profesionale ?i de specialitate
P?strarea confiden?ialit??ii informa?iilor ?i a documentelor legate de firm?
Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
Respectarea prevederilor normativelor interne ?i a procedurilor de lucru privitoare la postul s?u
Adopt? permanent un comportament în m?sur? s? promoveze imaginea ?i interesele firmei
Se implic? în vederea solu?ion?rii situa?iilor de criz? care afecteaz? firma

AUTORITATEA POSTULUI:
Are acces la informa?ii financiare
Utilizeaz? echipamentele/consumabilele puse la dispozi?ie de firm?


Aprobat,

Director General Titular de post DRU Director Departament


Data Data Data Data
SPECIFICA?IILE POSTULUI

NIVEL DE STUDII: superioare economice
CURSURI DE PREG?TIRE: opera?iuni financiar-bancare
EXPERIEN??:
ÎN SPECIALITATE: min. 3 ani
PE POST: 1 an
CUNO?TIN?E NECESARE:
No?iuni generale de contabilitate
Legisla?ie financiar-bancar?
Operare MS Office (Excel, Word )
APTITUDINI ?I DEPRINDERI NECESARE:
De calcul
Lucrul practic cu numerar
De comunicare
CERIN?E PENTRU EXERCITARE:
Inteligen??
Aten?ie concentrat? ?i distributiv?
Initiativ?
Echilibru emo?ional
Pl?cere pentru lucrul cu cifre
U?urin??, claritate ?i coeren?? în exprimare
Capacitate de a lucra cu oamenii
Putere de concentrare
Rezisten?? la stres
CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: rigoare, exactitate, conformism, corectitudine, spirit practic, amabilitate, perseveren??, încredere în sine.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Re: Modele fise de post acum 7 ani 1 lună #99

 • dacron
 • dacron's Avatar
 • Deconectat
 • Pui de mentor
 • Posts: 54
FISA POSTULUI -LUCRATOR GESTIONAR

Pozitia COR: 413111

Numele si prenumele angajatului:

Scopul postului: raspunde de gestiunea fizica a stocului de marfa si de relatia cu clientii finali.

Capitolul I: Descrierea postului

1.Denumire: Manager achizitii

2.Departament / Compartiment: Departamentul vanzari si marketing

3.Relatii organizatorice:
- de subordonare: fata de Administrator si Managerul de marketing
- de cooperare: cu toate compartimentele societatii
- de conducere si control: -
- de reprezentare: pe baza de delegatie

4.Are acces la datele financiare ale firmei;

5.Solicita si utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma;

Capitolul II: Obligatii si responsabilitati pe linie profesionala

1.Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa;

2.Opereaza in stoc miscarile de marfa;

3.Pastreaza documentele justificative legate de stocuri;

4.Efectueaza lunar inventarul stocului de marfa;

5.Participa activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia firmei;

6.Raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanta intre stocul fizic si cel scriptic;

7.Ofera informatii despre stocuri departamentelor firmei;

8.Respecta legislatia de gestiune a stocurilor;

9.Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare;

10.Efectueaza operatiuni de intrare in stoc a marfii;

11.Efectueaza receptia fizica a marfii la intrarea in magazia firmei;

12.Raporteaza superiorului ierarhic diferentele intre marfa fizica si cea scriptica aparute la receptia marfii la magazie;

13.Verifica documentele vamale la introducerea NIR-ului si semnaleaza eventualele neconcordante;

14.Inregistreaza, prelucreaza si pastreaza informatiile referitoare la situatia stocurilor;

15.Raporteaza lunar rezultatele activitatii de gestiune a stocului;

16.Utilizeaza eficient spatiul de depozitare a marfurilor;

17.Asigura miscarea stocurilor;

18.Efectueaza transferurile de marfa din stocul central in substocuri si retur;

19.Pastreaza evidenta documentelor de transfer emise, cu semnaturile de predare/primire la zi;

20.Emite avize de expeditie pentru marfurile ce parasesc firma, in conditiile prevazute de lege;

21.Urmareste ca marfa introdusa in stocul central sa fie sigilata;

22.Urmareste completarea de catre clienti a documentelor fiscale conform legislatiei;

23.Listeaza documentele fiscale ce insotesc marfa si le transmite clientului;

24.Preda marfa catre client conform documentelor emise;

25.Expediaza marfa catre clienti;

26.Ambaleaza si securizeaza marfa in vederea livrarii;

27.Intocmeste necesarul de materiale folosite pentru expeditia marfii;

28.Transmite catre superiorul ierarhic orice reclamatie privind expeditiile de marfa;

Raspunde de:

1.Acuratetea inregistrarilor in stoc;

2.Inregistrarea sistematica si cronologica a datelor privind stocurile;

3.Indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic;

4.Calitatea raportarilor si a informarilor;

5.Livrarea marfii catre clienti in timpul cel mai scurt si in conditii optime;

6.Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de firma;

7.Utilizarea si pastrarea in bune conditii a documentelor cu regim special;

8.Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor si altor materiale, a autovehiculului de serviciu sau a altor mijloace fixe primite in folosinta de la firma;

9.Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau;

10.Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei;

11.Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma;

Capitolul III: Responsabilitati pe linie de calitate si cunoasterea sistemului calitatii

1.Sa cunoasca si sa aplice politica managementului in domeniul calitatii si obiectivele ce decurg din aceasta;

2.Sa cunoasca aspectele sistemului calitatii corespunzatoare domeniului sau de activitate;

3.Verifica existenta documentelor pe linie de calitate in sectorul coordonat.

Capitolul IV: responsabilitati pe linie de protectia muncii

1.Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;

2.Sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie;

3.Sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitivie;

4.Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatia care constituie un pericol de accidente sau imbolnavire profesionala;

5.Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati;

6.Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorului locului de munca;

7.Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie;

8.Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat;

9.Sa coopereze cu angajatorului si / sau angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca;

10.Sa coopereze cu angajatorul si / sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesa, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;

11.Sa dea relatii la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.

Capitolul V: Cerintele postului

1.Pregatire / Instruire: liceu

2.Experienta: minim 2 ani

3.Calitati si aptitudini profesionale:
- utilizare programe de contabilitate si pachetul MS Office
- aptitudini de calcul, de comunicare, de planificare si organizare a activitatilor specifice
- inteligenta
- atentie concentrata
- initiativa
- putere de concentrare
- rezistenta la stres
- rigoare
- exactitate
- conformism
- corectitudine
- spirit practic
- amabilitate
- perseverenta.

Capitolul VI: Conditii de munca si salarizare

1.Deplasari
- Frecventa: rar;
- Conditii asigurate: diurna, cazare, transport;

2.Conditii de munca:
- munca este complexa, preponderent de birou;
- program normal de lucru, uneori prelungit;

3.Salarizare: Salariul brut lunar este de ..................... lei noi, la care se adauga sporurile negociate.

4.Facilitati: -.

Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI).


Intocmit si avizat de Administratorul societatii:

Nume:

Semnatura:

Data:

Am luat la cunostinta,
Ocupantul postului

Nume:

Semnatura:
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Re: Modele fise de post acum 7 ani 1 lună #100

 • dacron
 • dacron's Avatar
 • Deconectat
 • Pui de mentor
 • Posts: 54
FISA POSTULUI DIRECTOR MAGAZIN

Pozitia COR: 121021

Numele si prenumele angajatului:

Scopul postului: asigura coordonarea si vanzarea directa a marfurilor ce fac obiectul ofertei comerciale a societatii.

Capitolul I: Descrierea postului

1.Denumire: Director magazin

2.Departament / Compartiment: Departamentul vanzari si marketing

3.Relatii organizatorice:
- de subordonare: fata de Administrator si Managerul de marketing
- de cooperare: cu toate compartimentele societatii
- de conducere si control: soferi, femeie de servici;
- de reprezentare: pe baza de delegatie

4.Are acces la datele financiare ale firmei;

5.Solicita si utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma;

Capitolul II: Obligatii si responsabilitati pe linie profesionala

1.Raspunde pentru corecta executare a contractelor si acordurilor incheiate cu clientii din portofoliu.
2.Raspunde de intocmirea documentelor de livrare (facturi fiscale in conformitate cu acordurile incheiate cu clientii), incasari si plati cu numerar (chitante si dispozitii de plata/incasare), etc.

3.Desfasoara urmatoarele activitati:
- identifica si contacteaza potentiali clienti in vederea remiterii ofertei, negocierii, incheierii si executarii contractelor comerciale;
- intocmeste oferte de marfuri;
- acorda asistenta d.p.d.v. tehnic si comercial clientilor si potentialilor clienti;
- negociaza, incheie si asigura executarea contractelor si acordurilor comerciale;
- tine evidenta contabila primara si intretine relatiile cu clientii din portofoliu;
4.In limita timpului disponibil si in conformitate cu dispozitiile primite participa la indeplinirea atributiilor generale privind vanzarea marfurilor.

Capitolul III: Responsabilitati pe linie de calitate si cunoasterea sistemului calitatii

1.Sa cunoasca si sa aplice politica managementului in domeniul calitatii si obiectivele ce decurg din aceasta;

2.Sa cunoasca aspectele sistemului calitatii corespunzatoare domeniului sau de activitate;

3.Verifica existenta documentelor pe linie de calitate in sectorul coordonat.

Capitolul IV: responsabilitati pe linie de protectia muncii

1.Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;

2.Sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie;

3.Sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitivie;

4.Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatia care constituie un pericol de accidente sau imbolnavire profesionala;

5.Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati;

6.Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorului locului de munca;

7.Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie;

8.Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat;

9.Sa coopereze cu angajatorului si / sau angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca;

10.Sa coopereze cu angajatorul si / sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesa, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;

11.Sa dea relatii la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.

Capitolul V: Cerintele postului

1.Pregatire / Instruire: studii liceale

2.Experienta: minim 2 ani

3.Calitati si aptitudini profesionale:
- cunostinte temeinice de contabilitate
- utilizare programe de contabilitate si pachetul MS Office
- aptitudini de calcul, de comunicare, de planificare si organizare a activitatilor specifice
- inteligenta
- atentie concentrata
- initiativa
- placere de lucru cu cifre
- putere de concentrare
- rezistenta la stres
- rigoare
- exactitate
- conformism
- corectitudine
- spirit practic
- amabilitate
- perseverenta.

Capitolul VI: Conditii de munca si salarizare

1.Deplasari
- Frecventa: rar;
- Conditii asigurate: diurna, cazare, transport;

2.Conditii de munca:
- munca este complexa, preponderent de birou;
- program normal de lucru, uneori prelungit;

3.Salarizare: Salariul brut lunar este de ..................... lei noi, la care se adauga sporurile negociate.

4.Facilitati: -.

Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI).


Intocmit si avizat de Administratorul societatii:

Nume:

Semnatura:

Data:

Am luat la cunostinta,
Ocupantul postului

Nume:

Semnatura:

Data:
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Re: Modele fise de post acum 7 ani 1 lună #101

 • dacron
 • dacron's Avatar
 • Deconectat
 • Pui de mentor
 • Posts: 54
FISA POSTULUI - AGENT COMERCIAL VANZARI( cod ref. ACV)


Locul desf??ur?rii muncii: conform dispozi?iilor angajatorului
Departament: Vânz?ri/Comercial
Subordonare: Directorului de departament
Supervizare: Nu este cazul.
Rela?ii func?ionale: cu angaja?ii departamentelor marketing, distribu?ie ?i service, pentru armonizarea fluxului opera?ional.
Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura prezentarea, promovarea ?i vânzarea produselor în conformitate cu standardele ?i politicile comerciale ale companiei.

Activit??i principale:
administrarea ?i dezvoltarea portofoliului de clien?i ?i de furnizori autohtoni ?i str?ini;
prezentarea, promovarea ?i vânzarea produselor în conformitate cu standardele ?i politicile comerciale ale companiei;
urm?rirea realiz?rii planului de vânz?ri lunar, trimestrial, anual;
participarea la negocieri, întocmirea contractelor, monitorizarea derul?rii ?i finaliz?rii acestora.
Sarcini ?i îndatoriri specifice:
stabile?te ?i particip? la întâlnirile cu clien?ii ?i/sau cu furnizorii;
întocme?te documenta?ia premerg?toare întâlnirilor;
redacteaz? rapoartele ?i procesele-verbale dup? întâlniri;
întocme?te documentele comerciale;
înregistreaz? la zi mi?c?rile de stocuri în fi?ele de magazie ?i le pred? departamentului contabilitate.

Responsabilit??i ale postului:
r?spunde pentru calitatea aprovizion?rii clien?ilor;
r?spunde de urm?rirea încas?rii sumelor datorate de c?tre clien?i ?i de transmiterea documentelor de vânzare;
este responsabil de întocmirea documentelor de transport-marf? conform normativelor;
r?spunde pentru modul în care se elibereaz? marfa (doar pe baza documentelor fiscale).
Autoritatea postului:
particip? activ la planificarea ?i implementarea strategiei de vânz?ri;
asist? directorul comercial la întâlniri ?i negocieri;
urm?re?te derularea ?i finalizarea contractelor.

Cerin?e specifice postului (specifica?ii):
studii superioare de specialitate;
experien?? de minim 2 ani într-un post similar din vânz?ri;
capacitate foarte bun? de comunicare ?i rela?ionare cu clien?ii, aten?ie distributiv?, sim? pentru detaliul semnificativ, capacitate rapid? de decizie;
personalitate energic?, gândire pozitiv?, amabilitate ?i eficien??;
f?r? obliga?ii personale majore (studii în desf??urare, probleme personale consumatoare psihic, alte activit??i profesionale paralele etc.);
cuno?tin?e avansate de limba englez?;
cuno?tin?e operare PC (Windows, Microsoft Word ?i Excel, Internet);
permis de conducere categoria B.

Deplas?ri
Frecven?a: des
Condi?ii asigurate: diurn?, cazare, transport

Rela?iile cu alte departamente:
descrise în Regulamentul de organizare ?i func?ionare ?i în Regulamentul de ordine interioar?

Condi?ii de munc?:
munca este atât de birou, cât ?i de teren;
program normal de lucru, uneori prelungit.

Salarizare: Salariul brut lunar este de ..................... lei noi, la care se adaug? sporurile negociate.

Facilit??i: telefon mobil, ma?in? de serviciu, computer personal.
Sanc?iunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prev?zute în fi?a de post sunt descrise pe larg în Regulamentul intern (ROI).


S.C. ……………………… Am luat la cuno?tin??,
Director General
……………………………. ………………………………

Data:...................................
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Re: Modele fise de post acum 7 ani 1 lună #102

 • dacron
 • dacron's Avatar
 • Deconectat
 • Pui de mentor
 • Posts: 54
FISA POSTULUI -OPERATOR FACTURARE-


1.Operatorul de facturare este obligat sa respecte:
1.1 procedurile de lucru
1.2 prevederile Regulamentului de Ordine Interioara
1.3 confidentialitatea informatiilor ( cantitate marfa, sortimente, furnizori, clienti, rute, facturi, preturi, politica comerciala, venituri )

1. BAZA DE DATE
1.1Intra in responsabilitatea operatorului de facturare, completarea bazei de date atat in ceea ce priveste clientii cat si furnizorii conform procedurii Oracle Application
1.2Intra in responsabilitatea operatorului de facturare efectuarea de modificari in baza de date ori de cate ori este nevoie la cererea DPL
1.3Este interzisa introducerea clientilor in baza de date in lipsa fisei de client completata si semnata de RV si aprobata de DVZ
1.4Orice presiune asupra operatorului de facturare in ceea ce priveste acest punct va fi raportata imediat de acesta asistentei DG
1.5Intra in responsabilitatea operatorului de facturare completarea corecta, conform Oracle Application a filtrelor necesare (de ex: liste de pret, adrese de livrare, etc), cerute de sistem atat la crearea bazei de date cat si pe parcursul folosirii ei

2. RECEPTIA FACTURILOR
2.1Intra in sarcina operatorului de facturare sa se implice in activitatea de receptie a marfii conform procedurii nr. 2, punctele 2.4 si 2.5

3. FACTURAREA SI TRANSPORTUL
3.1 Se vor factura numai comenzile care au fost aprobate (semnate) de DVZ sau in lipsa acestuia de DRV
3.2 Discounturile vor fi stabilite si aprobate numai de DVZ sau de DRV, sau conform contractelor
3.3 Facturile vor fi verificate si semnate de OF care le-a emis, aceasta fiind responsabil de complectarea lor conform legilor in vigoare
3.4 Operatorul de facturare are obligatia sa inchida sesiunea de facturare astfel incat livrarea comenzilor sa se faca in timp util
3.5 Se va intocmi zilnic un raport cu facturile anulate, cu facturile de retur si motivul pentru care s-au returnat/anulat, care va fi prezentat sefului direct pana a doua zi la ora 14.00. Toate retururile de marfa vor fi aprobate de directorul de vanzari; in cazul in care acestea nu vor fi solutionate in interval de 24 de ore facturile de retur vor fi anulate conform procedurii Oracle
3.6 la incheierea facturarii din ziua respectiva se vor scoate listele cu facturi si listele de transport pentru fiecare agent de livrari in parte
Pentru acesta se vor verifica numarul facturii, data facturii si numarul total de facturi pentru fiecare agent de livare
La scoaterea transportului se va tine cont ca greutatea marfii sa nu depaseasca sarcina utila a masinilor de livrare

4. PROMOTIILE
4.1 Promotiile care vor fi acordate de catre firma vor fi facturate conform “Regulamentului scris privind mecanica promotiilor” intocmit de directorul de vanzari al societatii si aprobat de DRV. Orice modificare in politica comerciala cu ocazia promotiilor va fi semnata de DRV.
4.2 la sfarsitul facturarii se va completa formularul tip pentru promotii, in doua exemplare:
Un exemplar va sta in dosarul “ Promotii”
Un exemplar va insoti listele de transport ale agentilor de livrare si va ramane la gestionarul firmei
4.3 la sfarsitul fiecarei luni sau a fiecarei promotii va fi intocmit un raport cu totalitatea promotiilor acordate in luna respectiva care va fi predat directorului de vanzari in ultima zi a lunii respective

5.INCASARI SI PLATI CASH
5.1 Se vor opera zilnic incasarile si platile pana la ora 10.00 a zilei urmatoare conform procedurii nr.4.
5.2 Zilnic se vor opera incasarile si platile cash; daca se constata aparitia unor documente
de plata sau incasare mai vechi de 24h se anunta imediat DPL
5.2 Se va verifica ordinea numerica a chitantelor si corecitudinea completarii acestora;
orice neregula va fi anuntata imediat in scris DPL
5.3 Se va intocmi borderoul zilnic al incasarilor si platilor cash; acesta va fi predat
DPL odata cu banii aferenti, insotiti de monetar semnat si datat, pana la ora 22.00 conform procedurii
5.4Are obligatia sa verifice zilnic conform procedurii utilizarea formularelor cu regim special (chitantiere, facturiere, etc)
5.5 Nu are dreptul sa efectueze plati decat la ordinul DPL
5.6 Completarea Registrului de Casa se va face obligatoriu in interval de 24h.
5.7 Raspunde de incasarile cash pana la predarea acestora sub semnatura conform procedurii
5.8 Incasari prin banca
5.8.1Se vor efectua conform extrasului de cont de la banca, zilnic pana la ora 12.00
Extrasul de banca va fi semnat de persoana care a operat in calculator incasarile respective

6. RAPOARTE
6.1 Operatorul de facturare are obligatia sa semnaleze imediat si sa raporteze in scris sau prin e-mail orice probleme de sistem DIT si daca aceasta problema nu se rezolva in max 24 de ore sa raporteze DPL
6.2 Operatorul de facturare are obligatia sa opereze si sa listeze la cererea DVZ urmatoarele: rapoarte legate de activitatea de vanzari (de ex: raport de vanzare zilnica/saptamanala/lunara/pe agent/pe punct de lucru)
6.2 Este strict interzisa listarea rapoartelor de la alte puncte de lucru
6.3 Operatorul de facturare are obligatia sa proceseze si sa listeze la ordinul DPL orice raport cu privire la partea administrativa a afacerii (de ex: stocuri, consumuri, cheltuieli, borderouri, etc.)

7.COMUNICAREA SI SUBORDONAREA
7.1 Operatorul de facturare este subordonat direct DPL, iar in lipsa acestuia DG
7.2 Operatorul de facturare este obligat sa comunice superiorului direct, pe loc sau dupa caz in cel mai scurt timp posibil, orice problema aparuta in derularea activitatii zilnice
orice comunicare se face in cel mai clar mod posibil si in timp util
orice indatorire se indeplineste in termenul stabilit de superior
7.3 Orice ordin primit va fi executat in termenul stabilit urmat de raport verbal sau scris dupa caz

8. ALTE INDATORIRI
8.1 Comunicarea cu clientii:
Cand se primeste un apel telefonic se raspunde cu numele firmei si se vor cere interlocutorului: numele si prenumele, firma, numar de telefon unde poate fi contactata si motivul pentru care a sunat
Cand se apeleaza telefonic o persoana, persoana care suna se va prezenta in mod obligatoriu cu numele intreg si firma la care lucreaza, respectiv Top Vest
Angajatul este obligat sa respecte secretul informatiilor ( clienti, facturi, preturi, oferte, incasari, plati, stocuri, vanzari )
8.2 Corespondenta:
Toate faxurile si e-mailurile primite se vor prezenta DPL care la va redistribui dupa caz
se vor arhiva in dosarul cu “ faxuri primite”
toate faxurile trimise se vor arhiva in dosarul “faxuri trimise”
nu se semneaza de primire si nu se pune stampila pe nici un act fara stirea DPL
8.3 Sarcini administrative
in permanenta va intretine ordinea si curatenia la locul de munca
8.4 Nu are dreptul sa semneze nici un act oficial ( proces verbal, contract, etc.) decat cele mentionate in proceduri sau care nu depasesc limita de responsabilitate.


Director General Am luat la cunostinta

*Prezenta fisa a postului face parte din regulametul de ordine interioara si este obligatorie.
**Prezenta fisa a postului contine trei pagini si a fost semnata in doua exemplare cate una pentru fiecare parte
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Re: Modele fise de post acum 7 ani 1 lună #103

 • dacron
 • dacron's Avatar
 • Deconectat
 • Pui de mentor
 • Posts: 54
FISA POSTULUI - OPERATOR COMPUTER


Pozitia postului in structura organizatorica
1.Denumirea biroului : Serviciu gestionare ;
2.Ce posturi cuprinde : Sef Serviciu gestionare, Operator principal computer, Operator computer ;
3.Cui ii este subordonat biroul : direct Directorului de Vanzari si ierarhic Directorului General .

I.Postul :
1.Cui ii este subordonat : Sefului gestionarii ;

II.Rolul postului :
Urmareste realizarea operatiunilor de introducere a datelor de pe documentele necesare desfasurarii activitatii de gestionare .
Efectuarea de operatiuni de listare de documente cu caracter oficial sau neoficial aferente contabilitatii primare .
Urmareste evidenta documentelor pe categorii si grupe de documente aferente biroului .

Sarcinile postului :
Introducerea datelor de pe facturile de la standuri ;
Introducerea datelor de pe desfasuratoarele de la standuri ;
Introducerea datelor de pe Avizele de expediere-transfer dintre standuri ;
Efectuarea avizelor de expediere catre standuri ;
Efectuarea de facturi de distributie ;
Semnalarea Operatorului principal computer cu privire la eventualele inadvertente sau greseli de pe desfasuratoare, facturi, avize, etc. ;
Listarea stocurilor de marfa ;
Ordoneaza documentele, pe categorii, in bibliorafturi si dosare, pe termen mediu ;
Efectuarea de alte operatiuni legate de programul informatic de gestionare ;
Furnizarea de informatii profesionale < la cerere > sefului direct si sefilor ierarhici ;

V.Ce documente semneaza :
Acte cu caracter special – facturi si avize de expediere .

III.Obiectivele postului :
Alimentarea bazei de date corect cu privire la iesirile si intrarile de marfuri conform documentelor mentionate la cap. IV ;

IV.Relatii de serviciu ale postului :
a)in cadrul societatii :
are relatii de serviciu cu biroul Vanzari standuri, biroul Financiar-Contabil, biroul Vanzari distributie.
b
V.Ce mijloace sunt incredintate postului :
Consumabile birou ;


Director de Vanzari Data : 21.06.2000 Am luat la cunostinta
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Re: Modele fise de post acum 7 ani 1 lună #104

 • dacron
 • dacron's Avatar
 • Deconectat
 • Pui de mentor
 • Posts: 54
FISA DE POST - SEF SERVICIU SALARIZARE


RELA?II IERARHICE:
este subordonat: DIRECTORULUI RESURSE UMANE
RELA?II FUNC?IONALE: Informeaz? angaja?ii cu privire la con?inutul ?i modul de aplicare a procedurilor de resurse umane specifice companiei conform legisla?iei in domeniu; verific? modul în care sunt în?elese ?i aplicate procedurile de c?tre angaja?i.
RELA?II DE COLABORARE:
cu ?efii de servicii;
cu trainerul companiei.
RELA?II DE REPREZENTARE: Reprezint? firma în rela?ia cu institu?iile de stat pe probleme de personal (ITM, AMOFM etc.), candida?ii, furnizorii de servicii de specialitate ?i al?i ter?i cu care intr? în contact în interes de serviciu.


ACTIVIT??I PRINCIPALE:

1.Recrutarea, selec?ia ?i angajarea personalului;
2.Gestiunea documentelor de personal;
3.Salarizarea;
4.Raportare;
5.Asisten?? managerial?.


ATRIBU?II PRINCIPALE :

1. Asigur? necesarul de personal la nivel de firm?
Identific? ?i centralizeaz? necesarul de personal din firm?;
Asigur? necesarul de personal prin recrutare intern? ?i externa;
Prime?te solicit?rile de recrutare de la ?efii de servicii;
Concepe ?i redacteaz? anun?ul de recrutare;
Asigura spa?iul publicitar anun?urilor de angajare;
Prime?te ?i monitorizeaz? documente de candidatur?;
Selecteaz? CV-urile în func?ie de profilul candidatului raportat la cerin?ele postului;
Contacteaz? persoanele selectate în vederea stabilirii interviului;
Programeaz? interviurile;
Sus?ine interviul individual pentru cunoa?terea angajatului ?i pentru conturarea profilului acestuia;
Organizeaz? ?i desf??oar? procesul de testare a candida?ilor;
Compar? profilul conturat la interviu cu cel reie?it în urma test?rii ?i cu cerin?ele postului;
Alege candida?ii care corespund cel mai bine cerin?elor postului respectiv;
Verific? referin?ele;
Programeaz? interviul final;
Prezint? candida?ilor selec?iona?i oferta de angajare;
Negociaz? contractele de angajare în limitele mandatului stabilit de Directorul punctului de lucru;
Comunic? decizia de angajare sau respingere;
Asigur? informarea prealabil? la angajare conform Codului Muncii;
Prezint? noului angajat Regulamentul Intern ?i procedurile specifice de lucru;
Asigur? buna gestiune pentru întocmirea dosarelor de personal ale noilor angaja?i;
Urm?re?te orientarea ?i integrarea în organiza?ie a noilor angaja?i ;
Identific? nevoile de instruire ale personalului angajat în perioada de prob?;

2. Administreaz? documentele de personal ?i baza de date
a)Dosare de personal
Întocme?te dosarele pentru personalul nou angajat (oferta/informarea prealabil? la angajare, acte de stare civil?, acte studii, Cv-ul, fi?a angajare, contractul individual de munc?, fi?a de post, fi?a de deplasare);
Informeaz? angaja?ii asupra modului de completare a diferitelor formulare sau adeverin?e;
Asigur? înregistrarea contractelor individuale de munc? ?i vizarea carnetelor de munc? la ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca);
Remite salariatului un exemplar al contractului individual de munc? pe baz? de proces verbal/declara?ie;
Gestioneaz? baza de date a salaria?ilor operând la timp ?i în mod corect intr?rile ?i ie?irile;
Arhiveaz? documentele de personal;
Ob?ine actele ?i documentele necesare dosarelor de personal;
Arhiveaz? sanc?iunile pentru angaja?ii ce nu se conformeaz? regulamentului de ordine interioar?;
Întocme?te adrese c?tre ?omaj privind locurile de munc? vacante din societate;
Asigur? eviden?a corect? a înscrierilor in Registrul General de Eviden?? a Salaria?ilor;
Întocme?te notele de lichidare pentru personalul care p?r?se?te compania;
Centralizeaz? ?i arhiveaz? rezultatele evalu?rilor profesionale ale angaja?ilor;
b) Carnete de munca
Asigur? necesarul de carnete de munc?;
R?spunde de întocmirea, p?strarea ?i eviden?a carnetelor de munc?, precum ?i de corectitudinea datelor înscrise;
Întocme?te diferite adeverin?e solicitate de angaja?i;
Ob?ine avizele necesare de la ITM local pentru deschiderea ?i închiderea carnetelor de munc?;
c) Adeverin?e ?i decizii
Completeaz? diverse adeverin?e solicitate de salaria?i;
Înregistreaz? toate documentele emise de Departamentul Resurse Umane;
Întocme?te decizii, note de lichidare, acte adi?ionale;
Întocme?te adeverinte de venit solicitate de salariat;
d)Analize medicale ale salaria?ilor
Asigur? efectuarea analizelor medicale periodice conform legisla?iei în vigoare;
Asigura rela?iile operative cu medicul de medicin? a muncii;

3. Asigur? calculul drepturilor salariale ?i a contribu?iilor unit??ii
Calculeaz? drepturile salariale conform pontajului, clauzelor negociate, politicii firmei ?i legisla?iei în vigoare;
Actualizeaz? în permanen?? modific?rile legislative în cadrul programului de salarizare;
Opereaz? în timp modific?rile salariale;
Opereaz? în timp calculele salariale privind avansul ?i lichidarea conform procedurii;
P?streaz? eviden?a învoirilor ?i a absen?elor nemotivate;
Întocme?te graficele de plecare în concediul de odihn?;
Centralizeaz? ?i verific? certificatele medicale;
Întocme?te ?i depune declara?iile lunare c?tre institu?iile de stat;
Întocme?te statele de plata ?i asigur? înregistrarea acestora ;
Întocme?te flutura?ii de salarii;
Informeaz? angaja?ii cu privire la modific?rile drepturilor salariale;
Asigur? completarea ?i transmiterea formalit??ilor necesare c?tre banc? pentru întocmirea cardurilor de salarii;
Gestioneaz? o situa?ie corect? a conturilor de carduri;
Întocme?te lunar situa?ia pentru plata drepturilor salariale ?i o transmite corect ?i la timp departamentului contabilitate pentru a face viramentele;
Anun?? banca în cazul plec?rii unui salariat pentru reglarea creditelor aferente cardului de salarii;
Întocme?te rapoartele lunare standard cu privire la costurile de personal;
Contribuie la fundamentarea sistemului de salarizare;
Realizeaz? fi?e fiscale;


4) RAPORTARE
Întocme?te rapoarte conform procedurilor interne ?i a Regulamentului de organizare ?i func?ionare a Departamentului de Resurse umane;
Redacteaz? ?i centralizeaz? documente specifice departamentului de resurse umane: rapoarte, memo-uri, adrese, cereri, în?tiin??ri;
Întocme?te rapoarte de interviu (evaluarea candida?ilor selec?iona?i pentru lista scurt?);
Centralizeaz? ?i analizeaz? ofertele firmelor (training, medicin? a muncii, birotica, publicitate) pe care ulterior le raporteaz? superiorului;
Întocme?te liste ?i rapoarte cu privire la angaja?i;
Particip? la ?edin?e;

5) ASISTEN?? MANAGERIAL?
a) Rela?ii de munc?
Asigur? asisten?? managementului în problemele legate de rela?iile între angaja?i ?i societate;
Faciliteaz? comunicarea pentru dezvoltarea/men?inerea unui climat pozitiv al rela?iilor dintre angaja?i ?i societate;
Asigur? implementarea procedurilor stabilite prin Regulamentul intern;
Actualizeaz? ?i difuzeaz? la nivel de firm? documentele avizate de superiorul ierarhic;
Monitorizeaz? respectarea normelor de comportament în cadrul firmei; propune/avizeaz? m?suri disciplinare;
Informeaz? angaja?ii cu privire la modificarea procedurilor interne stabilite prin ROI
Actualizeaz? ?i comunic? la nivelul companiei modific?rile organizatorice aprobate: organigrama, ROI, proceduri interne;RESPONSABILIT??ILE POSTULUI:
Legat de activit??ile specifice, r?spunde de:
Întocmirea corect?, complet? ?i la timp documentelor de personal;
Întocmirea, p?strarea ?i eviden?a corect? a carnetelor de munc?;
Operarea la zi a modific?rilor intervenite în baza de date a salaria?ilor;
Corectitudinea complet?rii de c?tre salaria?i a actelor necesare angaj?rii;
Confiden?ialitatea datelor de personal cu care opereaz?;
Corectitudinea ?i eficien?a arhiv?rii documentelor de personal;
Respectarea prevederilor legale de specialitate;
Ob?inerea în timp util a avizului ?efului ierarhic pentru eliberarea documentelor de personal;
Plata la timp ?i corect? a drepturilor salariale ?i a contribu?iilor unit??ii;
Respectarea instruc?iunilor verbale ?i scrise date de superiori;
Întocmirea corect? ?i la timp a rapoartelor;
Corectitudinea datelor ?i a informa?iilor pe care le transmite.
Legat de disciplina muncii, r?spunde de:
Respectarea prevederilor ROI, ROF ?i a procedurilor de lucru privitoare la postul s?u;
Îmbun?t??irea permanent? a preg?tirii sale profesionale;
Participarea la programele de preg?tire organizate de firm?;
P?strarea confiden?ialit??ii informa?iilor ?i a documentelor legale;
Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei;
Adoptarea în permanen?? a unui comportament în m?sur? s? promoveze imaginea ?i interesele firmei.

AUTORITATEA POSTULUI:
Propune m?suri de optimizare a modalit??ilor de lucru specifice postului;
Solicit? angaja?ilor informa?ii/documente legale necesare departamentului de resurse umane pentru o eviden?? corect?;
Aduce la cuno?tin?a salaria?ilor clauzele contractelor de angajare în limitele stabilite/agreate de direc?ia general?;
Solicit? ?eful ierarhic semnarea contractelor de munc? la rubrica Angajator ;
Avizeaz? adeverin?e de salariat, cereri de concediu;
Solicita ?efului ierarhic semnarea formularelor de avans ?i decont ?i a statelor de plat? salarii;
Utilizeaz? metodele disponibile intern ?i extern de documentare în domeniul legisla?iei muncii;
Utilizeaz? echipamente, consumabile ?i alte materiale puse la dispozi?ie de firm?;
Solicit? ?efului ierarhic ordinea ?i modul de desf??urare a sarcinilor de serviciu;
Solicit? informa?ii în vederea elabor?rii situa?iilor cerute de seful direct.


DREPTURILE ANGAJATULUI
Dreptul la salarizare;
Dreptul la repaus zilnic ?i s?pt?mânal;
Dreptul la concediu de odihn?;
Dreptul la egalitate de ?anse ?i tratament;
Dreptul la demnitate în munc?;
Dreptul la formare profesional?;
Dreptul la informare ?i consultare;
Dreptul la negociere colectiv? ?i individual?;

PROGRAM DE LUCRU:
Luni – Vineri: 8.30 – 17.00 (pauza de masa: 30 de minute)

PREVEDERI SPECIALE
La cererea superiorului direct, la schimbarea sau încetarea activit??ii se vor preda toate documentele ?i obiectele de inventar.

Am primit un exemplar din fi?a postului ?i îmi asum responsabilitatea îndeplinirii sarcinilor ce îmi revin ?i consecin?ele ce decurg din nerespectarea acestora conform Regulamentului de Ordine Interioara ?i a legisla?iei în vigoare.


Întocmit


FUNC?IA
DIRECTOR RESURSE UMANE
NUME & PRENUME

Titular
SEMN?TURADATA
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Re: Modele fise de post acum 7 ani 1 lună #113

 • dacron
 • dacron's Avatar
 • Deconectat
 • Pui de mentor
 • Posts: 54
FISA DE POST : SOFER

CERINTE:
- scoala de conducatori auto categoria B+C+E;
- atestat sofer profesionist transport marfa;
- fara cazier judiciar;
- fara antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat);
- 10 clase + scoala profesionala/ studii medii;
- experienta de cel putin 3 (trei) ani in conducerea de autovehicule in trafic international de marfa;
- cunostinte minime de mecanica auto;
- cunoasterea la nivel conversational a unei limbi de circulatie internationala (engleza, germana, franceza).

RELATII IERARHICE:
- este subordonat: sefului parcului auto (Coordonator Transport)
- are n subordine: nu are angajati n subordine

OBLIGATII:
- este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit;
- participa la pregatirea programului si la instructajele NTS si PSI;
- va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern si international de marfuri;
- pastreaza certificatul de nmatriculare, licenta de executie si copia licentei de transport, precum si actele masinii n conditii corespunzatoare, le prezinta la cerere organelor de control;
- nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea sefului de birou;
- nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenta alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc. , care reduc capacitatea de conducere;
- soferului ii este interzis sa transporte alte marfuri in afara celor trecute in documentele de transport;
- soferul va respecta cu strictete intinerariul si instructiunile primite de la seful de birou;
- soferului ii este interzis sa vorbeasca in numele firmei cu orice client al acesteia fara avizul prealabil al sefului coordonator;
- se comporta civilizat n relatiile cu clientii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control;
- atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele. Dupa verificare intocmeste impreuna cu seful coordonator un proces verbal de constatare, pe care il semneaza si il prezinta Biroului Auto;
- nu pleaca n cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si si anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;
- nu circula fara ca aparatul tahograf / contorul de nregistrare a km-lor sa fie n functiune;
- la sosirea din cursa preda sefului direct Foaia de Parcurs completata corespunzator, insotita de decontul justificativ de cheltuieli si diagramele tahograf;
- la incheierea unei curse verfica:
confirmarea primirii transportului de catre beneficiarul trecut in documentele de transport prin aplicarea stampilei si semnaturii acestuia in rubrica special destinata acestui scop;
inchiderea fara rezerve a carnetului TIR de catre vama de destinatie, dupa caz.
- in timpul operatiunii de incarcare a compartimentelor pentru marfa, soferul are urmatoarele obligatii:
sa supravegheze dispunerea corecta a marfii pe platforma autovehiculului astfel incat sa nu fie depasita sarcina maxima admisibila pe axe;
sa fixeze si sa asigure incarcatura (cu chituci, sipci de lemn, centuri de ancorare sau alte materiale) astfel incat transportul acesteia sa se efectueze in conditii de maxima siguranta.
- inainte de plecarea in cursa soferul are obligatia sa verifice:
concordanta dintre documentele de transport (CMR si carnet TIR), documentele marfii, tipul marfii si specificatiile din comanda de transport primita de la birou;
aplicarea stampilei expeditorului pe documentul de transport CMR, in rubrica special destinata acestui scop.
- soferul nu are voie sa ia in cabina persoane straine, este interzis sa treaca frontiera romana si cea straina a persoanelor necunoscute;
- la parcarea autovehiculului soferul va lua toate masurile pentru asigurarea masinii, a compartimentelor de marfa si a sigiliilor aplicate pe acestea;
- comunica imediat sefului direct telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulatie n care este implicat;
- soferul va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la seful de birou.

RESPONSABILITATI:
Soferul raspunde personal de:
- integritatea autovehiculului pe care il are in primire;
- integritatea marfurilor transportate;
- cheltuirea judicioasa a sumelor primite ca avans de deplasare;
- intretinerea autovehiculului, ceea ce presupune:
- efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei si filtre, gresarea elementelor ce necesita aceasta operatiune;
- exploatarea autovehiculului in conformitate cu instructiunile prevazute in cartea tehnica a acestuia;
- tine evidenta valabilitatii tuturor documentelor si verificarilor vehiculului;
- tine legatura cu operatorul de transport care-l coordoneaza direct, transmitand informatii despre desfasurarea cursei;
- soferul va raspunde personal in fata organelor in drept (politie, vama) de marfurile transportate si netrecute in documentele de transport;
- soferul va raspunde in fata legii pentru pagubele cauzate firmei din vina sa si va avea contractul de munca desfacut potrivit art 130 litera i) din Codul Muncii.

CLAUZE SPECIALE:

Prezenta fisa face parte integranta din contractul de munca si a fost redactata in 3 (trei) exemplare, cate un original la fiecare parte.

Am primit un exemplar

Sef ierarhic superior,
Numele:____________________________ Semnatura: _____________

Salariat,
Numele:____________________________ Semnatura: _____________

Data luarii la cunostinta:__________________________________
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
 • Pagina
 • 1
Moderators: Alina.Solomon
Time to create page: 0.792 seconds
Motorizat de Kunena Forum